LA MOTIVACIÓ PER LA LECTOESCRIPTURA. UN CONTE INFANTIL I EDUCATIU AMB – La Pupi Carrot

LA MOTIVACIÓ PER LA LECTOESCRIPTURA. UN CONTE INFANTIL I EDUCATIU AMB LLETRA D'IMPREMTA I MAJÚSCULA!